PussreparasjonIMG_3586

Edvard Munch vgs, Oslo

Diverse konserverings- og konsulentoppdrag i forbindelse med rehabilitering

Dato

2014-2015

 

Oppdragsgiver

Futhark arkitekter a/s for Undervisningsbygg, Oslo

 

Oppdrag

Konsulent- og konserveringsoppdrag i forbindelse med bevaring og behandling av muraldekor. Tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole åpnet som Edvard Munch videregående skole i 2015. Bygningen er fredet, reist i 1903, og har et helhetlig bevart jugendinteriør. Mur og Mer har under tidligere ansettelsesforhold vært ansvarlig for fargeundersøkelsene i bygningen som lå som grunnlag for material- og fargevalg ved den senere rehabiliteringen. Rapport, konservering