panelene-mot-ost

Ulefos Hovedgård

Behandling av veggmalerier i Havestuen

Dato

September-oktober 2016

 

Oppdragsgiver

Telemark Museum

 

Oppdrag

De 9 panelene i havestuen er landskapsmalerier oljemalt direkte på mur utført av Axel Otto Mørner i 1808-09. Konserveringsarbeidet i 2016 har bestått i rensing, reparasjon og retusjering. Primært har oppgaven dreiet seg om utskiftning av tidligere løsnede gipsreparasjoner og reparasjon av saltskadet puss og malingsflater. Den største utfordringen i arbeidet er irreversible nivåforskjeller i malingsflatene etter tidligere setningsskader. Arbeidet er utført av Mur og Mer i samarbeidet med malerikonservator Ingeborg Korvald. Samarbeidet utgjør Vestfoldkonservatorene.