Borgheim ungdomsskole, Nøtterøy

Konservering av Else Hagens muralmaleri Østenfor sol, vestenfor måne 1951-53

Dato

Juli-august 2017

 

Oppdragsgiver

Nøtterøy kommune/ Eiendomsavdelingen

 

Oppdrag

Reparasjon, rensing og retusjering. Samarbeid mellom Mur og Mer og Malerikonservator Ingeborg Korvald. Samarbeidet utgjør Vestfoldkonservatorene.