Botne kirke, Holmestrand

Vurdering av innvendig puss og overflatebehandling

Dato

februar-mars

 

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd, Holmestrand

 

Oppdrag

Vurdering av puss og overflatebehandling i forbindelse med kommende restaurering av interiør. Det er en pågående større rehabilitering av Botne kirke. Utvendig sementholdige mørtler fjernes og erstattes med kalkholdige materialer. Innvendig skal pussede veggflater og inventar renses og males.