Øst. når... Forsvarsbygg

Karl Johansvern, Horten

Det hvite hus. Fargeundersøkelse av fasade

Dato

Mai-juni 2016

 

Oppdragsgiver

Alliero A/S  for Forsvarsbygg

 

Oppdrag

Det hvite hus/ Laboratoriet er reist i 1839, og er en av de eldste gjenværende bygningene på Karljohansvern. Fargeundersøkelsen danner grunnlag for material- og fargevalg under rehabilitering sommeren 2016. Mye opprinnelig materiale er fjernet, men kombinasjon av funn på fasade og eldre malerier gir bakgrunn for tilbakeføringen.