Hedrum prestegård

Hedrum prestegård, Larvik

Fargeundersøkelse av eksteriør

Dato

Oktober-november 2014

 

Oppdragsgiver

Opplysningsvesenets Fond v/ Konsulent Rolf Gram

 

Oppdrag

Fargeundersøkelse av eksteriør som generell historisk dokumentasjon og som grunnlagsmateriale for materialvalg og fargesetting av fasadeelementer.
Rapport