Holmestrand kirke

Behandling av limfargedekor, draperimaleri.

Dato:

Februar 2016

 

Oppdragsgiver:

Kirkevergen i Holmestrand

 

Oppdrag

Under restaureringsarbeidene i kirken i 2010-14 ble det gjort funn av draperimaleri som opprinnelig hadde funksjon som skyggemaleri for kirkens altertavle fra 1670-tallet. Maleriet er i dag delvis dekket av 1800-talls panelt vegg. Kirken har valgt å eksponere et område på ca 2×2 m. Før behandling var maleriet i en relativt god tilstand, men svært skittent. Oppdraget er utført av Mur og Mer i samarbeid med malerikonservator Ingeborg Korvald. Samarbeidet utgjør «Vestfoldkonservatorene».

Rapport