Dato

September – oktober 2019

 

Oppdragsgiver

Norsk Industriarbeidermuseum

 

Oppdrag

Etter arkeologisk utgravning av tugtvannskjelleren på Hydrogenfabrikken/ Vemork, er det igangsatt prosjektering av nytt museumsbygg. Dette blir et vernebygg over tungtvannsruinen og innlemmes i det eksisterende museet som formidlingssenter relatert til Rjukans indstrihistorie generelt og historien relatert til tungtvannsproduksjon og sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig spesielt. Mur og Mer har vært ansvarlig for tilstandsvurdering og bevaringsplan relatert til betongflater, puss og overflatebehandling.

Hydrogenfabrikken på Vemork

Vernebygg over tungtvannskjelleren. Bevaringsplan ruin.