Inskripsjoner i fjell, Larvik kommune

Rensing av inskripsjoner i fjell. Studentarbeid

Dato

August 2017

 

Oppdragsgiver

Larvik kommune

 

Oppdrag

Rensing av 12 inskripsjoner i fjell. Inskripsjonene er relatert til etablering av Grevens residens (1671), enevoldskongenes besøk (1700-tallet) og 2 inskripsjoner fra nyere tid, Kong Haakon VII (1946) og Kong Olav V. (1971). Inskripsjonene ble renset og det er laget en plan for videre skjøtsel av feltene. Arbeidet ble utført av studentene Lea Høyrup Nedergaard og Kristina Lindholdt fra Monumentalkunstlinien ved Konservatorskolen i København (KADK) under veiledning av Mur og Mer.