Ta kontakt med
Mur og Mer for hjelp

Har du spørsmål eller uløste oppgaver i forbindelse med ditt fredede hus, kirken du forvalter eller bygården du skal rehabilitere?

Ta kontakt med Mur og Mer for hjelp! Mur og Mer har spesialkompetanse på antikvariske bygningers puss og overflatebehandling. Vi gjør fargeundersøkelser og tilstandsvurdering. I tillegg tilbyr vi konkret behandling av arkitekturbundet dekor.

 

Telefon:

+47 928 80 113

 

E-post:

hilde.berntsen@murogmer.no

 

Organisasjonsnummer:

999 541 119

 

Adresse:

Besøksadresse: Kongegata 18, 3256 Larvik. Inngang Øvre Torggate. Tomt kontor? Ring: 928 80 113.

Post-/fakturaadresse: Mellomhagen 26, 3261 Larvik.

 

Facebook:

http://www.facebook.com/murogmer/