IMG_0066

Lomen nye kyrkje, Vestre Slidre

Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak, interiør

Dato

August 2013

 

Oppdragsgiver

Slidre Bygg og Prosjektering A/S på vegne av Vestre Slidre kirkelig fellesråd.

 

Oppdrag

Tilstandsvurdering og fargeundersøkelse av vegger og tak ble gjort som grunnlag for nye overflatebehandlinger.   Rapport