IMG_0066

 

Magnus Bergs gate 6, Oslo

Fasade. Tilstandsvurdering med forslag til tiltak

Dato

Januar 2016.

 

Oppdragsgiver

Sameiet Magnus Bergs gate 6.

 

Oppdrag

Fasadene har generelt en relativt god tilstand, men bærer preg av tidligere feilbehandling. Det er behov for en rekke pussreparasjoner, fjerning av maling og nyere sement. Fasadene anbefales kalket.

Rapport