Murbyen Oslo

Fagansvarlig

Dato

Mai-Desember

 

Oppdragsgiver

Fortidsminneforeningen Oslo/ Akershus

 

Oppdrag

Fagansvarlig/ Forprosjekt for etablering av et kommende permanent bygningsvernsenter med spesielt fokus på murbyen i Oslo. I perioden august – desember gis gratis konsulenttjenester til murgårdseiere via nyopprettet konsulentteam bestående av arkitekter, murmestre, stukkatør og konservator.