Oslo Handelsgym.

Fargeundersøkelse av aula og vestibyle