Sydvegg

Sem fengsel, Tønsberg

Inspektørboligen. Fargeundersøkelse av eksteriør

Dato

Juli 2015

 

Oppdragsgiver

Statsbygg

 

Oppdrag

Inspektørboligen ved Sem fengsel er en av landets eldste bevarte rettsbygninger. Opprinnelig reist i 1843. Dagens stiluttrykk er fra 1864, og mye opprinnelige materialer og fargelag er bevart. Fargesetting fra 1864 er valgt, dvs. Grå vegger med hvite detaljeringer og vinduer. Døren er tre-imitert ved bruk av brun lasering.

Rapport