IMG_0015

Tollboden i Larvik

Forslag til tiltak. Puss og overflatebehandling eksteriør

Dato

September 2013

 

Oppdragsgiver

LKE. Larvik kommune

 

Oppdrag

Undersøkelser av fasade med heblikk på ny overflatebehandling. Bygningen er nylig fredet, og materialer, farger og metoder i en ny overflatebehandling skal være i tråd med antikvariske prinsipper. Veggene har mye sementholdig puss og ble malt med silikatmaling på 1990-tallet. Skadene er få. Det er derfor valgt å videreføre foreløpig bruk av silikatmaling på bygningen. Ved en større rehabilitering  blir det likevel nødvendig å revurdere material- og fargebruk på grunnlag av en mer omfattende fargeundersøkelse. Rapport