IMG_0006

Ulefos Hovedgård, Ulefoss

Forslag til tiltak. Puss og overflatebehandling på syd- og østvegg.

Dato

April 2014

 

Oppdragsgiver

Telemark museum

 

Oppdrag

Niels Aalls empire bygning er reist i slaggstein produsert av restprodukter fra jernverket på Ulefos. Konstruksjonen er problematisk. I dag har den moderne diffusjonstett overflatebehandling og mye sem

ent i puss og konstruksjoner. Dette bidrar til problemer i bygngingen. Mur og Mer har kpmmet med forslag til rehabilitering av puss og overflatebehandling.

Rapport