Eksteriør

Villa Grande, Huk Aveny, Oslo.

Fargeundersøkelse av lysthus.

Dato

Mai 2015

 

Oppdragsgiver

Statsbygg

 

Oppdrag

Rapport