Regalierommet fra Tr byarkiv flickrDetalj

Regalierommet, Erkebispegården i Trondheim

Vurdering av testrapport, kalkmalerikonservering. Oppfølging og kvalitetssikring

Dato

Mai 2014

 

Oppdragsgiver

Riksantikvaren

 

Oppdrag

Mur og Mer har gjort en vurdering av et testoppsett for konsolidering av saltskadede kalkmalerier i Regalierommet, Erkebispegården. Det har blitt gitt anbefalinger om testing av alternative metoder. Utprøvingen på stedet ble fulgt opp og kvalitetssikret i mai 2015.