IMG_0005

Sofienberg skole, Oslo.

Behandling av Robert Clarke Esdailes "Ukjent tittel" 1973

Dato

Oktober-november 2014

 

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg, Oslo

 

Oppdrag

Konserveringsfaglig behandling av muralmaleri. Verket er utført i akrylmaling på betong, og er nå integrert og plassert innendørs i Sofienberg ungdomsskoles nybygg etter opprinnelig å ha befunnet seg utendørs i skolegården. Behandlingen bestod hovedsakelig i rensing og retusjering, med kun få reparasjoner, da det var svært skittent , men for øvrig i relativt god stand. Rapport