Dato:

Mai 2019

Oppdragsgiver:

Hydroparken A/S

Oppdrag:

Tinfos, Notodden.

Vurdering av puss og overflater. Forslag til tiltak.

Dato

September – oktober 2019

 

Oppdragsgiver

Norsk Industriarbeidermuseum

 

Oppdrag

Etter arkeologisk utgravning av tugtvannskjelleren på Hydrogenfabrikken/ Vemork, er det igangsatt prosjektering av nytt museumsbygg. Dette blir et vernebygg over tungtvannsruinen og innlemmes i det eksisterende museet som formidlingssenter relatert til Rjukans indstrihistorie generelt og historien relatert til tungtvannsproduksjon og sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig spesielt. Mur og Mer har vært ansvarlig for tilstandsvurdering og bevaringsplan relatert til betongflater, puss og overflatebehandling.

Hydrogenfabrikken på Vemork

Vernebygg over tungtvannskjelleren. Bevaringsplan ruin.

Karljohansvern i Horten, Artilleriverkstedet.

Fargeundersøkelse av eksteriør

Oslo Handelsgym.

Fargeundersøkelse av aula og vestibyle

Prosjekter 2018

--

Elisenbergveien 22, Oslo

Behandling av dekorert tak

Dato

Oktober

 

Oppdragsgiver

Sameiet Elisenbergveien 22

 

Oppdrag

Opprinnelig og tidligere ubehandlet limfargedekor fra 4. kvartal 1800. Maleriene var skitne, og hadde mye skader fra tidligere setninger i bygningen. Behandlingen ble foretatt av Mur og Mer i samarbeid med malerikonservator Ingeborg Korvald. Reparasjon av stukkatur: Stukkatør Peter van der Ent.

Ibsens Venstøp, Skien

Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser

Dato

September – desember 2018

 

Oppdragsgiver

Telemark museum

 

Oppdrag

Hvordan var det egentlig på Venstøp Nordre da Ibsen bodde der i viktige år av sin barndom fra 1833-43? Da Ibsens barndomshjem ble etablert som museum i 1958 hadde Telemark fylkesmuseum behov for en vaktmesterleilighet på stedet. Dette kan ha ført til at romstrukturer og funksjoner fra Ibsens tid ble unnlatt bevart eller tilbakeført. Ibsenforsker Jørgen Haave ved museet har i lengre tid betvilt måten museet selv har formidlet Ibsens barndom de senere årene. Mistet familien sin rang i Skiens overklassemiljø? Dette er bakgrunnen for undersøkelsene som Mur og Mer gjør i samarbeid med NIKU høsten 2018. Hvor var famlien Ibsens kjøkken og hvordan så det ut? er blandt spørsmålene som skal besvares ved fysiske undersøkelser på stedet.

 

Botne kirke, Holmestrand

Behandling av middelalderske kalkmalerier

Svelvik kirke.

Behandling av muraldekor i kor

 Dato

Februar – mars

 

Oppdragsgiver

Svelvik kirkelig fellesråd

 

Oppdrag

Oppdraget ble utført av Vestfoldkonservatorene som utgjør samarbeidet mellom malerikonservator Ingeborg Korvald og Mur & Mer. Som resultat av vannlekkasjer og utstrakt bruk av sement i murverket har det oppstått store skader i interiørets pussede overflater. Korets vegger og hvelv er fullstedig dekket av dekor utført i Arts & Craft tradisjon av Olav Hellum 1917. Før beehandling hadde dekoren store skader i form av materialbortfall av puss og malingslag, løs puss og stedvis forvitret bindemiddel. Under behandlingen ble overfltene renset, puss reparert og dekoren ble retusjert og stedvis rekonstruert.

Prosjekter 2017

 

Tinnsjøen, Rjukan

Umdersøkelse av 10 fyrlykter

Dato

August 2017

 

Oppdragsgiver

Norsk industriarbeidermuseum/ Rjukanbanen

 

Oppdrag

Overflatebehandling på fyrlyktkonstruksjoner i tre (1908), støpejern (1930-t) og glassfiber (1960-t) ble registrert og danner grunnlag for anbefalinger til kommende vedlikeholdsarbeid. Fyrlyktene ligger hovedsakelig kun tilgjengelig fra båt i ulendt terreng langs hele Tinnsjøen.

Borgheim ungdomsskole, Nøtterøy

Konservering av Else Hagens muralmaleri Østenfor sol, vestenfor måne 1951-53

Dato

Juli-august 2017

 

Oppdragsgiver

Nøtterøy kommune/ Eiendomsavdelingen

 

Oppdrag

Reparasjon, rensing og retusjering. Samarbeid mellom Mur og Mer og Malerikonservator Ingeborg Korvald. Samarbeidet utgjør Vestfoldkonservatorene.

 

 

Inskripsjoner i fjell, Larvik kommune

Rensing av inskripsjoner i fjell. Studentarbeid

Dato

August 2017

 

Oppdragsgiver

Larvik kommune

 

Oppdrag

Rensing av 12 inskripsjoner i fjell. Inskripsjonene er relatert til etablering av Grevens residens (1671), enevoldskongenes besøk (1700-tallet) og 2 inskripsjoner fra nyere tid, Kong Haakon VII (1946) og Kong Olav V. (1971). Inskripsjonene ble renset og det er laget en plan for videre skjøtsel av feltene. Arbeidet ble utført av studentene Lea Høyrup Nedergaard og Kristina Lindholdt fra Monumentalkunstlinien ved Konservatorskolen i København (KADK) under veiledning av Mur og Mer.

Murbyen Oslo

Fagansvarlig

Dato

Mai-Desember

 

Oppdragsgiver

Fortidsminneforeningen Oslo/ Akershus

 

Oppdrag

Fagansvarlig/ Forprosjekt for etablering av et kommende permanent bygningsvernsenter med spesielt fokus på murbyen i Oslo. I perioden august – desember gis gratis konsulenttjenester til murgårdseiere via nyopprettet konsulentteam bestående av arkitekter, murmestre, stukkatør og konservator.

 

Vold hovedgård, Porsgrunn

Fargeundersøkelse av nordfløy etter brann

Dato

Mars 2017

 

Oppdragsgiver

Telemark fylkeskommune

 

Oppdrag

Vold hovedgårds nordfløy ble sterkt skadet etter brann i februar. Som ledd i tilbakeføring og generell sikring av historisk kildemateriale ble overflatebehandling på de eldre delene av bygningen registrert før videre sanering og rensing i bygningen.

Botne kirke, Holmestrand

Vurdering av innvendig puss og overflatebehandling

Dato

februar-mars

 

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd, Holmestrand

 

Oppdrag

Vurdering av puss og overflatebehandling i forbindelse med kommende restaurering av interiør. Det er en pågående større rehabilitering av Botne kirke. Utvendig sementholdige mørtler fjernes og erstattes med kalkholdige materialer. Innvendig skal pussede veggflater og inventar renses og males.

Svelvik kirke

Tilstandsvurdering av muralmaleri i kor og fargeundersøkelser av interiør

 Dato

Januar-februar

 

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd, Svelvik

 

Oppdrag

  1. Tilstandsvurdering av muralmalerier etter vannlekkasjer og generell slitasje. Skadene er primært relatert til tidligere vannlekkasje fra mangelfull tekking og diffusjonstette mørtler i konstruksjonen.
  2. Fargeundersøkelser av interiør i forbindelse med helhetlig rehabilitering av kirken.

Prosjekter 2016

.

panelene-mot-ost

Ulefos Hovedgård

Behandling av veggmalerier i Havestuen

Dato

September-oktober 2016

 

Oppdragsgiver

Telemark Museum

 

Oppdrag

De 9 panelene i havestuen er landskapsmalerier oljemalt direkte på mur utført av Axel Otto Mørner i 1808-09. Konserveringsarbeidet i 2016 har bestått i rensing, reparasjon og retusjering. Primært har oppgaven dreiet seg om utskiftning av tidligere løsnede gipsreparasjoner og reparasjon av saltskadet puss og malingsflater. Den største utfordringen i arbeidet er irreversible nivåforskjeller i malingsflatene etter tidligere setningsskader. Arbeidet er utført av Mur og Mer i samarbeidet med malerikonservator Ingeborg Korvald. Samarbeidet utgjør Vestfoldkonservatorene.

 

Øst. når... Forsvarsbygg

Karl Johansvern, Horten

Det hvite hus. Fargeundersøkelse av fasade

Dato

Mai-juni 2016

 

Oppdragsgiver

Alliero A/S  for Forsvarsbygg

 

Oppdrag

Det hvite hus/ Laboratoriet er reist i 1839, og er en av de eldste gjenværende bygningene på Karljohansvern. Fargeundersøkelsen danner grunnlag for material- og fargevalg under rehabilitering sommeren 2016. Mye opprinnelig materiale er fjernet, men kombinasjon av funn på fasade og eldre malerier gir bakgrunn for tilbakeføringen.

eksteriør 17. mai 1942

Soldathjemmet i Stavern

Fargeundersøkelse av kinosal

Dato

Apriil-mai 2016

 

Oppdragsgiver

Privat

 

Oppdrag

Soldathjemmet ble reist av okkupasjonsmakten i 1942 som rekreasjonssted for tyske offiserer og soldater. Som en av få gjenværende byninger fra denne perioden på Fredriksvern ble bygningen fredet i 2011. Kinosalen har bevart struktur, materialer og farger. Denne fargeundersøkelsen har derfor gitt muligheter for tilbakeføring av rommets opprinnelige overflater.

IMG_0394

Johan Sverdrupsgate 3, Larvik

Tilstandsvurdering og forslag til tiltak, fasade

Dato

Mars 2016

 

Oppdragsgiver

Norsk Byggservice A/S

 

Oppdrag

Bygningen har problemer med fukt og materialbortfall i eksteriørets overflater. Problemene skyldes feil bruk av puss og overflatebehandling. Det anbefales tilbakeføring til blankmur med pølsefuger, eventuelt bruk av kalkholdig slemming.

IMG_0066

 

Magnus Bergs gate 6, Oslo

Fasade. Tilstandsvurdering med forslag til tiltak

Dato

Januar 2016.

 

Oppdragsgiver

Sameiet Magnus Bergs gate 6.

 

Oppdrag

Fasadene har generelt en relativt god tilstand, men bærer preg av tidligere feilbehandling. Det er behov for en rekke pussreparasjoner, fjerning av maling og nyere sement. Fasadene anbefales kalket.

Rapport

Holmestrand kirke

Behandling av limfargedekor, draperimaleri.

Dato:

Februar 2016

 

Oppdragsgiver:

Kirkevergen i Holmestrand

 

Oppdrag

Under restaureringsarbeidene i kirken i 2010-14 ble det gjort funn av draperimaleri som opprinnelig hadde funksjon som skyggemaleri for kirkens altertavle fra 1670-tallet. Maleriet er i dag delvis dekket av 1800-talls panelt vegg. Kirken har valgt å eksponere et område på ca 2×2 m. Før behandling var maleriet i en relativt god tilstand, men svært skittent. Oppdraget er utført av Mur og Mer i samarbeid med malerikonservator Ingeborg Korvald. Samarbeidet utgjør «Vestfoldkonservatorene».

Rapport

 

Sydvegg

Hedrum kirke, Larvik.

Tilstandsvurdering av murverk

Dato:

Januar 2016

 

Oppdragsgiver:

Kirkevergen i Larvik

 

Prosjekt:

Hedrum middelalderkirke har siden midten av 1900-tallet stått upusset og ukalket, og har i dag natursteinsmurverk spekket med sementmørtel i 1971. Sementspekking sprekker opp og løsner, underliggende kalkfuger forvitrer. Mur og Mer anbefaler å erstatte sementmørtel med plassleskede kalkmørtler. Det anbefales også å vurdere en helhetlig nykalking av kirken.

Rapport

 

PROSJEKTER 2015

.

IMG_0037

Oscarsgt. 46, Oslo

Konservering av muraldekor i trapperom

Dato

November – desember 2015

 

Oppdragsgiver

Sameiet Oscargt. 46.

 

Oppdrag

Behandling i form av rensing, reparasjoner, rekonstruksjon og retusjering. Dekoren er fra 1896, trolig malt av Halvdan Davidsen og har tidligere ikke vært behandlet.

Rapport

 

 

 

01Tz5wUtat

Mandheimen, Rjukan

Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade

Dato

Desember 2015

 

Oppdragsgiver

Tinn kommune

 

Oppdrag

Mandheimen er reist i 1913 som ungkarspensjonat for industriarbeidere ved Norsk hydro, tegnet av Harald Aars. Stedet er i dag asylmottak. Konstruksjonen består armert betong kledd med lokalt fremstilte sementklinkerelementer, sementpusset. fasadene har få overflatebehandlingslag, og antas opprinnelig å ha stått ubehandlet en periode. Eldste overflatebehandling er en hvit mineralittmaing som har blitt påført senere. Denne etterfølges av okerfarget mineralittmaling fra 1950-tallet, deretter stedvis organisk okerfarget maling. Plastmalingen anbefales fjernet. Opprinnelig sementfarge på puss imiteres ved hjelp av påføring av ren mineralittmaling på eksisterende rene mineralske overflater.

Rapport

IMG_4540

Ulefos hovedgård, Ulefoss

Rådgivning og antikvarisk oppfølging av fasadearbeider 2015-2018

Dato

2015-2018

 

Oppdragsgiver

Telemark Museum

 

Oppdrag

Fasadearbeidene på Ulefos hovedgård 2015-2016 avdekker tidligere utstrakt bruk av sement ved reparasjon av de slaggsteinsmurte konstruksjonene. Overflater og materialbruk tilbakeføres. Mur og Mer har gjort tilstndsvurdering og har rollen som fagansvarlig under arbeidene.

Statusrapport 2015

IMG_0001 IMG_0005

Vestre Aker kirke, Oslo

Konservering av døpefont

Dato

Februsr-august 2015

 

Oppdragsgiver

Oslo Kirkelig Fellesråd

 

Oppdrag

Døpefonten har blitt behandlet i form av remontering, liming/ fastelgging, oppmodelering, reparasjon, rensing og retusjering. Døpefonten var i en svært dårlig tilstand før behandling, men er nå tilbakeført til kirken etter 6 års lagring.

Rapport

Hele vestfronten 2Bindingssterk spekking m skader

Tjøme kirke. Tjøme

Tilstandsvurdering av murverk i tårn.

Dato

Juni 2015

 

Oppdragsgiver

Tjøme kirkelig fellesråd

 

Oppdrag

Tilstandsvurdering av tårn og årsakssammenheng mellom salturfellinger og materialtap i nyere utført restaureringsarbeid. Forslag til tiltak.

Rapport

Eksteriør

Villa Grande, Huk Aveny, Oslo.

Fargeundersøkelse av lysthus.

Dato

Mai 2015

 

Oppdragsgiver

Statsbygg

 

Oppdrag

Rapport

 

 

Porsgrunn Tollbod, Storgt. 162

Fargeundersøkelse av utvalgte elementer

Dato

Juni 2015

 

Oppdragsgiver

Statsbygg

 

Oppdrag

Fargeundersøkelse av utvalgte interiørelementer i forbindelse med forestående oppussing av vegger. Oppdragsgiver ønsket kun undersøkelse av vegger, og bygningens helhetlige farge- og materialhistorikk er derfor ikke avdekket. Storgt. 162 er i dag Statsbyggs eget regionskontor.

Rapport

Sydvegg

Sem fengsel, Tønsberg

Inspektørboligen. Fargeundersøkelse av eksteriør

Dato

Juli 2015

 

Oppdragsgiver

Statsbygg

 

Oppdrag

Inspektørboligen ved Sem fengsel er en av landets eldste bevarte rettsbygninger. Opprinnelig reist i 1843. Dagens stiluttrykk er fra 1864, og mye opprinnelige materialer og fargelag er bevart. Fargesetting fra 1864 er valgt, dvs. Grå vegger med hvite detaljeringer og vinduer. Døren er tre-imitert ved bruk av brun lasering.

Rapport

IMG_3920

Herman Fossgt. 4.

Vurdering av fasadearbeider.

Dato

Mai 2015

 

Oppdragsgiver

Roald Larsen A/S

 

Oppdrag

Vurdering av eksisterende puss og maling for videre tiltak og materialbruk.

Rapport

OB.Y2886. A.B.Wilse 1926.

Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel

Fargeundersøkelse av eksteriør direktørbolig/ fengselssykehus

Dato

Januar-februar 2015

 

Oppdragsgiver

Statsbygg, Region Øst

 

Oppdrag

Det ble funnet opprinnelige og tidlige kalkholdige ooverflatebehandinger på puss. Vinduer og dører er skiftet ut i nyere tid, men horisontale gitter foran vinduene gir indikasjon på fengselssykehusets eldste vindusfarge. Mur og Mer anbefaler tilbakeføring av materialer og farger til 1933, da fengselssykehuset ble etablert. Rapport  Tegninger

Prosjekter 2014

.

PussreparasjonIMG_3586

Edvard Munch vgs, Oslo

Diverse konserverings- og konsulentoppdrag i forbindelse med rehabilitering

Dato

2014-2015

 

Oppdragsgiver

Futhark arkitekter a/s for Undervisningsbygg, Oslo

 

Oppdrag

Konsulent- og konserveringsoppdrag i forbindelse med bevaring og behandling av muraldekor. Tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole åpnet som Edvard Munch videregående skole i 2015. Bygningen er fredet, reist i 1903, og har et helhetlig bevart jugendinteriør. Mur og Mer har under tidligere ansettelsesforhold vært ansvarlig for fargeundersøkelsene i bygningen som lå som grunnlag for material- og fargevalg ved den senere rehabiliteringen. Rapport, konservering

IMG_0005

Sofienberg skole, Oslo.

Behandling av Robert Clarke Esdailes "Ukjent tittel" 1973

Dato

Oktober-november 2014

 

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg, Oslo

 

Oppdrag

Konserveringsfaglig behandling av muralmaleri. Verket er utført i akrylmaling på betong, og er nå integrert og plassert innendørs i Sofienberg ungdomsskoles nybygg etter opprinnelig å ha befunnet seg utendørs i skolegården. Behandlingen bestod hovedsakelig i rensing og retusjering, med kun få reparasjoner, da det var svært skittent , men for øvrig i relativt god stand. Rapport

IMG_3535

Tjølling kirke, Larvik

Kartlegging av puss og overflatebehandling. Anbefaling av tiltak.

Dato

September 2014 og januar 2015

 

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd, Larvik

 

Oppdrag

Tjølling kirkes pussede fasader ble rehablitert sommeren 2015. Mur og Mer har forundersøkt fasaden, kvalitetssikret prosjektet og gitt råd om valg av materialer og metoder.

Rapport september 2014 

Rapport januar 2015

Hedrum prestegård

Hedrum prestegård, Larvik

Fargeundersøkelse av eksteriør

Dato

Oktober-november 2014

 

Oppdragsgiver

Opplysningsvesenets Fond v/ Konsulent Rolf Gram

 

Oppdrag

Fargeundersøkelse av eksteriør som generell historisk dokumentasjon og som grunnlagsmateriale for materialvalg og fargesetting av fasadeelementer.
Rapport

IMG_3247

Ørnulf Bast

Behandling av demontert freske

Dato

Oktober 2014

 

Oppdragsgiver

Privat

 

Oppdrag

Ørnulf Basts freske ble flyttet fra hans villa og atelier på Ullern i Oslo, og ble sommeren 2015 remontert på arvingenes landsted i Stavern. Da verket tidligere ble demontert (ikke utført av Mur og Mer) ble det satt på en forsidebeskyttelse bestående av japanpapir, gassbind og hudlim. Etter kort tids lagring i ugunstige forhold hadde hudlimet forårsaket mye biologisk vekst på overflaten som var i ferd med å bli ødelagt. Rensearbeidet var svært tidkrevende, ble påbegynt av Mur og Mer, men for å spare kostnader ble jobben sluttført av eier under konsultasjon av Mur og Mer.

2014-09-10 14.53.34 (2)

Mariakirken i Bergen

Fargeundersøkelse i sakristi

Dato

August 2014

 

Oppdragsgiver

Akasia A/S v Lohne Arkitekter A/S

 

Oppdrag

Fargeundersøkelse av sakristiets interiør som del av rehabilitering av Mariakirken 2010-15. Undersøkelsen danner grunnlag for tilbakeføring av sakristiinteriøret til 1863-76.

Rapport

Muralmaleri sprekk

Munken kino, Larvik

Tilstandsvurdering av muralmalerier

Dato

Oktober 2014

 

Oppdragsgiver

Larvik kommune

 

Oppdrag

Maleriene, en fremstlling av  Kvitebjørn Kong Valemon er malt av Paul Ansteinsson i en blanding av fresco- og secco-teknikk da kinosalen stod ferdigstilt i 1921. Kinosalen er unik i norsk sammenheng, og tilstandsvurderingen med forslag til tiltak er gjort som grunnlagsmateriale for en evnt kommende restaurering av bygningen. Rapport

IMG_2700

Domus Medica, Universitetet i Oslo

Behandling av Sidsel Westbøs veggmaleri

Dato

August 2014

 

Oppdragsgiver

Universitetet i Oslo

 

Oppdrag

Rensing, reparasjon og retusjering av veggmaleri fra 1980-tallet. Akryl på maskinpapir, ferniss. Rapport

IMG_0006

Ulefos Hovedgård, Ulefoss

Forslag til tiltak. Puss og overflatebehandling på syd- og østvegg.

Dato

April 2014

 

Oppdragsgiver

Telemark museum

 

Oppdrag

Niels Aalls empire bygning er reist i slaggstein produsert av restprodukter fra jernverket på Ulefos. Konstruksjonen er problematisk. I dag har den moderne diffusjonstett overflatebehandling og mye sem

ent i puss og konstruksjoner. Dette bidrar til problemer i bygngingen. Mur og Mer har kpmmet med forslag til rehabilitering av puss og overflatebehandling.

Rapport

IMG_0011

Tokerud skole, Oslo

Dokumentasjon og demontering av "Geologisk vegg"

Dato

Juli 2014

 

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg, Oslo

 

Oppdrag

Tokerud skole, reist i 1983 ble revet i sommer. I samarbeid med Fredrik Jensen i Byggvernlosen demonterte og dokumenterte Mur og Mer utsmykningen (Geologisk vegg» i skolens vestibyle. Denne er nå mellomlagret, og skal senere remonteres på den nye skolens yttervegg. Rapport.

Halvrenset perikles og ferdigrenset homer

Bestum skole, Oslo

Behandling av 2 sementbaserte byster

Dato

Juni 2014

 

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg, Oslo

 

Oppdrag

De to sementbaserte bystene ved skolens hovedinngang var svært skitne, men hadde for øvrig kun mindre skader. Mur og Mer har damprenset overflater og konservert skader ved hjelp av mindre mørtelreparasjoner.Rapport

2014-05-29 14.39.30

Knut Fægris Hus, Universitetet i Bergen

Behandling av Jugendstildekor på mur

Dato

Mai 2014

 

Oppdragsgiver

Universitetet i Bergen

 

Oppdrag

Konservering av oljemalt jugendstilsdekor på mur i hall og trappeløp, Universitetets representasjonsvilla «Knut Fægris hus», Villaveien 9 i Bergen. Arbeidet bestod i rensing, fstlegging, reparasjon og retusjering. Oppdraget ble utført i samarbeid med konservator Jovana Wolff, Nordheimsund.  Rapport.

IMG_0004

Kistefosmuseet skulpturpark, Jevnaker

Tilstandsvurdering

Dato:

Årlig (Vår og høst)

 

Oppdragsgiver:

Kistefosmuseet

 

Oppdrag:

Kistefosmuseet har en av nord Europas mest spennende skulpturparker! Mur og Mer gjør tilstandsvurdering av Kistefosmuseets skulpturpark før og etter sesong. Skulpturparken har pr våren 2016 27 verk i varierende materialer. Les mer om skulturparken: http://www.kistefos.museum.no/skulpturpark 

Regalierommet fra Tr byarkiv flickrDetalj

Regalierommet, Erkebispegården i Trondheim

Vurdering av testrapport, kalkmalerikonservering. Oppfølging og kvalitetssikring

Dato

Mai 2014

 

Oppdragsgiver

Riksantikvaren

 

Oppdrag

Mur og Mer har gjort en vurdering av et testoppsett for konsolidering av saltskadede kalkmalerier i Regalierommet, Erkebispegården. Det har blitt gitt anbefalinger om testing av alternative metoder. Utprøvingen på stedet ble fulgt opp og kvalitetssikret i mai 2015.

Prosjekter 2013

.

Kornsjø hall

Kornsjø jernbanestasjon, Halden

Fargeundersøkelse av interiør

Dato

Oktober 2013

 

Oppdragsgiver

Privat. Finansiert av Østfold fylkeskommune

 

Oppdrag

Utvalgte rom i stasjonsbygningen på Kornsjø ble fargeundersøkt av Mur og Mer i uke 43, 2013. Undersøkelsene ble gjort med henblikk på tilbakeføring til eldre dekor, farger og materialer.Bygningen er tegnet av jernbanearkitekt Paul A. Due d.e. og reist i 1900. Rapport

Registrering av kunst for Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Registrering av kunst

Dato:

Juni-desember 2013

 

Oppdragsgiver:

Vestfold fylkeskommune

 

Oppdrag:

All kunst i Vestfold fylkeskommunes eie registreres og verdisettes. Jobben gjøres av Malerikonservator Ingeborg Korvald og Mur og Mer sommeren/ høsten 2013.

IMG_0015

Tollboden i Larvik

Forslag til tiltak. Puss og overflatebehandling eksteriør

Dato

September 2013

 

Oppdragsgiver

LKE. Larvik kommune

 

Oppdrag

Undersøkelser av fasade med heblikk på ny overflatebehandling. Bygningen er nylig fredet, og materialer, farger og metoder i en ny overflatebehandling skal være i tråd med antikvariske prinsipper. Veggene har mye sementholdig puss og ble malt med silikatmaling på 1990-tallet. Skadene er få. Det er derfor valgt å videreføre foreløpig bruk av silikatmaling på bygningen. Ved en større rehabilitering  blir det likevel nødvendig å revurdere material- og fargebruk på grunnlag av en mer omfattende fargeundersøkelse. Rapport

 

Mandal kirke

Tilstandsvurdering av puss og overflatebehandling

Dato

Juni 2013

 

Oppdragsgiver

Mandal kirkelig fellesråd

 

Oppdrag

Vurdering av innvendig puss og overflatebehandling. Bygningen er reist i utmurt bindingsverk og panelt utvendig. Innvendig er veggene pusset med nyere diffusjonstett plastmaling. Bygningen har store problemer med råte og ekte hussopp. Mur og Mer har gitt forslag til etablering av ny innvendig overflatebehandling.

Rapport

IMG_0066

Lomen nye kyrkje, Vestre Slidre

Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak, interiør

Dato

August 2013

 

Oppdragsgiver

Slidre Bygg og Prosjektering A/S på vegne av Vestre Slidre kirkelig fellesråd.

 

Oppdrag

Tilstandsvurdering og fargeundersøkelse av vegger og tak ble gjort som grunnlag for nye overflatebehandlinger.   Rapport

Villa Stenersen

Villa Stenersen, Oslo

Vurdering av puss og overflatebehandling

dato:

Juni 2013

 

Oppdragsgiver:

Cowi AS for Statsbygg

 

Oppdrag:

Korsmos Villa Stenersen i Tuengen alle 10c fedigstilt i 1939. Bygningen er fredet. Problemer på fasade mot øst gir behov for ny puss og overflatebehandling. Mur og Mer har gjort antikvarisk vurdering med forslag til tiltak.