Framtid for fortiden skaper vi sammen

Konservering og bygningsvern. Tjenester som muliggjør levende kulturarv i et moderne samfunn.

Ta kontakt!

Mur og Mer tilbyr tjenester i form av behandling av kunst og kulturarv, undersøkelser, konsulenttjenester og rådgivning.

 

Konservering

Mur og Mer foretar behandling av kunst og kulturarv. Særlig er dette bygningsintegrert kunst i mineralsk materiale. Behandlingen foretas ved rensing, sikring, fastlegging og retusjering. Arbeidet utføres i tråd med internasjonale etiske retningslinjer  for håndtering av kunst og kulturarv.

 

Rådgivning

Mur og Mer  gir råd og veiledning i forbindelse med vedlikehold eller rehabilitering av fredede og verneverdige bygninger. Kalkpuss og kalkmaling er vårt spesialområde. Vi kan hjelpe med materialbeskrivelser og anvisning for utførelse. Konservatorens rolle kan ofte være viktig i dialog mellom eier/ utøver og forvaltning i antikvariske byggeprosesser.

 

Fargeundersøkelser

Mur og Mer utfører fargeundersøkelser av eksteriør og interiør på alle slags bygninger. Undersøkelsene foretas i form av fargelagsavdekkinger på stedet i kombinasjon med historiske kildesøk og mikroskopianalyser. På denne måten er det mulig å datere og tolke nedbrutte fargelag og sette disse inn i en dokumentert stilhistorisk kontekst. På grunnlag av funn og analyser gis anbefalinger om material- og fargelag ved kommende rehabiliteringer.

 

Tilstandsvurdering

Mur og Mer gjør tilstandsvurdering av kunst og bygninger. En tilstandsvurdering kan danne grunnlag for videre utarbeidelse av konstnadsrammer for en rehabilitering eller konservering, evnt fungere som et overvåkingsinstrument over objektet, bygningen eller monumentets tilstand der vurderingene gjentas med jevne mellomrom.