Halvrenset perikles og ferdigrenset homer

Bestum skole, Oslo

Behandling av 2 sementbaserte byster

Dato

Juni 2014

 

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg, Oslo

 

Oppdrag

De to sementbaserte bystene ved skolens hovedinngang var svært skitne, men hadde for øvrig kun mindre skader. Mur og Mer har damprenset overflater og konservert skader ved hjelp av mindre mørtelreparasjoner.Rapport