Dato:

Mai 2019

Oppdragsgiver:

Hydroparken A/S

Oppdrag:

Tinfos, Notodden.

Vurdering av puss og overflater. Forslag til tiltak.