OB.Y2886. A.B.Wilse 1926.

Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel

Fargeundersøkelse av eksteriør direktørbolig/ fengselssykehus

Dato

Januar-februar 2015

 

Oppdragsgiver

Statsbygg, Region Øst

 

Oppdrag

Det ble funnet opprinnelige og tidlige kalkholdige ooverflatebehandinger på puss. Vinduer og dører er skiftet ut i nyere tid, men horisontale gitter foran vinduene gir indikasjon på fengselssykehusets eldste vindusfarge. Mur og Mer anbefaler tilbakeføring av materialer og farger til 1933, da fengselssykehuset ble etablert. Rapport  Tegninger