IMG_3535

Tjølling kirke, Larvik

Kartlegging av puss og overflatebehandling. Anbefaling av tiltak.

Dato

September 2014 og januar 2015

 

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd, Larvik

 

Oppdrag

Tjølling kirkes pussede fasader ble rehablitert sommeren 2015. Mur og Mer har forundersøkt fasaden, kvalitetssikret prosjektet og gitt råd om valg av materialer og metoder.

Rapport september 2014 

Rapport januar 2015