2014-05-29 14.39.30

Knut Fægris Hus, Universitetet i Bergen

Behandling av Jugendstildekor på mur

Dato

Mai 2014

 

Oppdragsgiver

Universitetet i Bergen

 

Oppdrag

Konservering av oljemalt jugendstilsdekor på mur i hall og trappeløp, Universitetets representasjonsvilla «Knut Fægris hus», Villaveien 9 i Bergen. Arbeidet bestod i rensing, fstlegging, reparasjon og retusjering. Oppdraget ble utført i samarbeid med konservator Jovana Wolff, Nordheimsund.  Rapport.