IMG_0001 IMG_0005

Vestre Aker kirke, Oslo

Konservering av døpefont

Dato

Februsr-august 2015

 

Oppdragsgiver

Oslo Kirkelig Fellesråd

 

Oppdrag

Døpefonten har blitt behandlet i form av remontering, liming/ fastelgging, oppmodelering, reparasjon, rensing og retusjering. Døpefonten var i en svært dårlig tilstand før behandling, men er nå tilbakeført til kirken etter 6 års lagring.

Rapport