Tinnsjøen, Rjukan

Umdersøkelse av 10 fyrlykter

Dato

August 2017

 

Oppdragsgiver

Norsk industriarbeidermuseum/ Rjukanbanen

 

Oppdrag

Overflatebehandling på fyrlyktkonstruksjoner i tre (1908), støpejern (1930-t) og glassfiber (1960-t) ble registrert og danner grunnlag for anbefalinger til kommende vedlikeholdsarbeid. Fyrlyktene ligger hovedsakelig kun tilgjengelig fra båt i ulendt terreng langs hele Tinnsjøen.