Villa Stenersen

Villa Stenersen, Oslo

Vurdering av puss og overflatebehandling

dato:

Juni 2013

 

Oppdragsgiver:

Cowi AS for Statsbygg

 

Oppdrag:

Korsmos Villa Stenersen i Tuengen alle 10c fedigstilt i 1939. Bygningen er fredet. Problemer på fasade mot øst gir behov for ny puss og overflatebehandling. Mur og Mer har gjort antikvarisk vurdering med forslag til tiltak.