Vold hovedgård, Porsgrunn

Fargeundersøkelse av nordfløy etter brann

Dato

Mars 2017

 

Oppdragsgiver

Telemark fylkeskommune

 

Oppdrag

Vold hovedgårds nordfløy ble sterkt skadet etter brann i februar. Som ledd i tilbakeføring og generell sikring av historisk kildemateriale ble overflatebehandling på de eldre delene av bygningen registrert før videre sanering og rensing i bygningen.